POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 677) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:
1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hana Mana Instytut Rozwojowo-Szkoleniowy Sp. Z o.o z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisaną do KRS pod numerem 0000827093, NIP 6342971684 (dalej „Współadministrator”).
2. Może Pani/Pan kontaktować się z Współadministratorem drogą mailową, pisząc na adres: edyta@hanamana.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Współadministratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora);

6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

7. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już moim klientem;

8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora);

9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora);

10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora);

11. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

12. zarządzania Stroną internetową i stronami Współadministratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora);

13. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora),

14. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Współadministratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

15. w wewnętrznych celach administracyjnych Współadministratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

16. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),

17. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Współadministratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora),

18. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora),

19. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora),

20. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą: https://www.facebook.com/leaditpl oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą Edyta Kwiatkowska, konta na instagramie pod nazwą edytakwiatkowskacoach i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes współadministratora).

21. w celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

4. Ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Współadministratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Współadministrator może naliczyć opłatę;
5. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
6. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Współadministratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Współadministratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Współadministrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Współadministratora;
7. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Współdministratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Współadministratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego współdministratora;
8. Współadministrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes współadministratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Współadministrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
9. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Współadministrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Współadministratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Współadministrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
10. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Współadministrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Współadministrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Współadministratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Współadministratora.
13. Przekazywanie danych do państw trzecich: z uwagi na korzystanie z usług Google i Facebook, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Pliki cookies

Kiedy korzystasz z naszej strony www, możemy gromadzić informacje na temat Twojej wizyty w naszej witrynie. Do tego celu używane są pliki cookies, które zawierają dane informatyczne, umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym, np. Przeglądarce sieciowej w telefonie komórkowym. Te informacje są dla nas niezbędne by usprawniać działanie naszej strony www.