We współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach współtworzymy WOMAN BUSINESS HUB.
Chcemy wspierać rozwój i obecność kobiet w biznesie, podkreślając wartość oraz moc połączenia kobiecej i męskiej energii, którą każdy nas nosi w sobie.
Co oznacza, że nie wyobrażamy sobie wsparcia dla jednej grupy bez współpracy ze wszystkimi. Wykluczenie nie jest rozwiązaniem, w żadnym momencie rozwoju.

Instytut Szkoleniowo Rozwojowy HANA MANA – LEADIT jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach