Szkolenie coaching czy facylitacja

Rozwój zawodowy to kluczowy element sukcesu każdego przedsiębiorcy. Istnieje wiele różnych narzędzi i metod wsparcia w tym procesie, takich jak szkolenie, coaching i facylitacja. W tym artykule przyjrzymy się różnicy między tymi podejściami oraz pomożemy przedsiębiorcom wybrać odpowiednią metodę rozwoju w zależności od ich celów i potrzeb.

Czym dokładnie różni się szkolenie od coachingu i facylitacji w rozwoju zawodowym?

Szkolenie to forma kształcenia, która skupia się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności przez trenera lub eksperta. Jest to często strukturalny proces, który może obejmować wykłady, prezentacje, ćwiczenia praktyczne i testy. Szkolenia są zazwyczaj grupowe i mają określony program.

Coaching to indywidualny proces, w którym coach pomaga klientowi w osiągnięciu określonych celów i rozwoju umiejętności. Coach nie daje gotowych odpowiedzi, ale stawia pytania i wspiera klienta w odkrywaniu własnych rozwiązań. To bardziej interaktywna i personalizowana forma wsparcia. Możliwa również w grupie w uzasadnionych okolicznościach.

Facylitacja to proces, w którym facylitator pomaga grupie w efektywnym działaniu, rozwijaniu pomysłów i podejmowaniu decyzji. Facylitator nie kieruje dyskusją, ale tworzy warunki do efektywnej współpracy i dialogu. Wspiera w budowaniu procesów czy rozwiązywaniu konfliktów.

Jakie są główne cele i założenia szkolenia, coachingu i facylitacji w kontekście rozwoju przedsiębiorców?

 • Cele Szkolenia: Szkolenie ma na celu przekazanie konkretnych informacji i umiejętności w  określonym obszarze. Założeniem jest, że uczestnicy zdobędą nową wiedzę i umiejętności  poprzez aktywne uczestnictwo. 
 • Cele Coachingu: Coaching skupia się na osiąganiu określonych celów zawodowych i  osobistych. Coach pomaga klientowi w określeniu celów i wspiera go w ich osiąganiu  poprzez rozwijanie umiejętności i budowanie pewności siebie. 
 • Cele Facylitacji: Facylitacja ma na celu pomoc grupie w osiągnięciu wspólnych celów,  rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Facylitator stara się stworzyć atmosferę otwartości i zaufania. 

W jaki sposób szkolenie pomaga w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności, a jak coaching i facylitacja wspierają rozwój osobisty i zawodowy?

 • Szkolenie: Szkolenie dostarcza uczestnikom konkretną wiedzę i umiejętności w sposób  zorganizowany i strukturalny. To dobre narzędzie do zdobywania podstawowej wiedzy. 
 • Coaching: Coaching pomaga klientowi w identyfikowaniu własnych celów i rozwoju  umiejętności, które są kluczowe dla ich osiągnięcia. To indywidualna i personalizowana  forma wsparcia.
 • Facylitacja: Facylitacja pomaga grupie w efektywnym działaniu i wspólnym rozwiązywaniu  problemów. To narzędzie do tworzenia synergii i kreatywnego myślenia.

Kiedy warto wybrać szkolenie, a kiedy coaching lub facylitację jako narzędzia rozwoju w biznesie?

 • Szkolenie: Szkolenie jest odpowiednie, gdy potrzebna jest podstawowa wiedza lub  umiejętności, które można przekazać grupie. To także dobre rozwiązanie, gdy istnieje  potrzeba jednoczesnego szkolenia większej liczby pracowników lub członków zespołu w  konkretnej dziedzinie.
 • Coaching: Coaching jest idealny, gdy przedsiębiorca ma określone cele i potrzebuje  indywidualnego wsparcia w ich osiągnięciu. Jest to skuteczne narzędzie do rozwoju  umiejętności przywódczych i rozwiązywania konkretnych problemów.
 • Facylitacja: Facylitacja jest przydatna, gdy grupa pracowników musi wspólnie pracować nad projektem, rozwiązywać konflikty lub podejmować ważne decyzje. Pomaga stworzyć otwartą i produktywną atmosferę.

Jaka jest rola trenera, coacha i facylitatora podczas procesu szkolenia, coachingowej sesji i sesji facylitacji?

 • Trener: Trener jest ekspertem w danej dziedzinie i przekazuje wiedzę i umiejętności  uczestnikom. Jego rolą jest prowadzenie szkolenia, prezentowanie informacji i udzielanie  odpowiedzi na pytania. 
 • Coach: Coach nie daje gotowych rozwiązań, ale pomaga klientowi w odkrywaniu własnych  odpowiedzi i osiąganiu celów. Jego rolą jest stawianie pytań, słuchanie i wspieranie rozwoju  klienta.
 • Facylitator: Facylitator nie kieruje dyskusją, ale tworzy warunki do efektywnej współpracy  grupy. Jego rolą jest zarządzanie procesem, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa i  budowanie zaufania.

Jakie są główne różnice w strukturze i formie szkolenia, coachingu i facylitacji?

 • Szkolenie: Szkolenie jest zazwyczaj strukturalne, ma określony program i często jest  grupowe. Może obejmować wykłady, ćwiczenia praktyczne i testy. 
 • Coaching: Coaching jest indywidualny i personalizowany. Sesje coachingu są prowadzone  jeden na jeden i skupiają się na potrzebach klienta. 
 • Facylitacja: Facylitacja to proces grupowy, w którym facylitator pomaga grupie w  efektywnym działaniu. Może to być sesja warsztatowa, spotkanie zespołu lub konferencja,  np. w metodologii open space.

W jaki sposób każda z tych metod może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczej umiejętności przywódczych i zarządzania?

 • Szkolenie: Szkolenia mogą dostarczyć przedsiębiorcom podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania. Mogą obejmować tematy z zakresu zarządzania projektami, komunikacji w zespole czy rozwiązywania konfliktów.
 • Coaching: Coaching pomaga przedsiębiorcom rozwijać umiejętności przywódcze, budować pewność siebie i osiągać konkretne cele. Coach wspiera ich w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu trudnych decyzji.
 • Facylitacja: Facylitacja może pomóc przedsiębiorcom w efektywnym współdziałaniu z zespołem, rozwiązywaniu konfliktów i podejmowaniu strategicznych decyzji. Pomaga tworzyć atmosferę otwartości i zaufania.

Jak przedsiębiorcy mogą wybierać odpowiednią metodę rozwoju w zależności od swoich celów i potrzeb?

Przedsiębiorcy mogą wybierać odpowiednią metodę rozwoju, biorąc pod uwagę swoje konkretne cele, potrzeby i sytuację. Przykładowo:
• Jeśli potrzebują podstawowej wiedzy lub umiejętności w konkretnej dziedzinie, szkolenie może być odpowiednim wyborem.
• Jeśli mają określone cele zawodowe i potrzebują wsparcia w ich osiągnięciu, coaching może być skuteczną opcją.
• Jeśli pracują z zespołem lub potrzebują rozwiązać konkretne problemy grupowe, facylitacja może być przydatna.

Ważne jest, aby dokładnie określić cele i potrzeby oraz skonsultować się z profesjonalistami, którzy mogą pomóc w wyborze odpowiedniej metody rozwoju zawodowego. Szkolenie, coaching i facylitacja to różne podejścia do rozwoju zawodowego, z każdą z nich wiążą się różne cele, formy i rola profesjonalisty. Przedsiębiorcy mają wiele opcji do wyboru, aby
osiągnąć sukces zawodowy i osobisty. Kluczem do wyboru odpowiedniej metody jest dokładne określenie celów i potrzeb oraz współpraca z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie rozwoju zawodowego.

Kto to jest Coach ICF?

Kto to jest Coach ICF?

Coach ICF (International Coach Federation) to profesjonalista w dziedzinie coachingu, który uzyskał certyfikację od jednej z najbardziej...

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyślij komentarz